Vítáme Vás na stránkách účetní společnosti ZEA SERVIS s.r.o. Ostrava

Vedení účetnictvíVedení účetnictví

 • Hlavní kniha
 • Účetní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Výsledovka, výkaz zisků a ztrát
 • Rozvaha
 • Daňové přiznání

Vedení daňové evidenceVedení daňové evidence

 • Peněžní deník
 • Pokladní kniha
 • Kniha pohledávek a závazků
 • Karty investičního majetku
 • Záznamní povinnost k DPH
 • Účetní závěrku a daňové přiznání

Vedení mezdVedení mezd

 • Vedení mzdové agendy
 • Zpracování přehledu pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Nástup a výstup zaměstnance
 • Roční zúčtování mezd
 • Potvrzení pro úřady (zaměstnanci)

Daňová přiznáníDaňová přiznání

 • Fyzických osob
 • Právnických osob
 • DPH
 • Silniční daň
 • Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí
 • Darovací daň
Fotka kanceláře Zeaservis
Naše nabídka služeb

Daňová přiznáníDaňová přiznání

Účetní poradenstvíÚčetní poradenství

Zastupování na úřadechZastupování na úřadech

Spolupráce s daňovým poradcemSpolupráce s daňovým poradcem

KonzultaceKonzultace

Příprava výkazů a podnikatelských záměrů pro získání úvěrů u bankPříprava výkazů a podnikatelských záměrů
         pro získání úvěrů u bank